Bez kategorii

Portfolio hydro

12 sierpnia 2018
/ / /

Kolejne projekty hydrotechniczne w których brałem udział to:

 1. Badania potencjału hydroenergetycznego Polski
  1. Ponad 100 raportów dla nowych lokalizacji MEW w całej Polsce
  2. Zamawianie wypisów i map ze starostw powiatowych
 2. MEW na rz. Czarna Nida
  1. Operat wodnoprawny,
  2. Instrukcja Gospodarowania Wodą
  3. Projekt budowlany
  4. Projekt Wykonawczy
 3. MEW na rz. Kamienna – pozwolenie wodnoprawne SP Ostrowiec,
  1. Operat wodnoprawny,
  2. Instrukcja Gospodarowania Wodą
  3. Projekt Budowlany
  4. Projekt Wykonawczy
 4. MEW na rz. Nida – zwolnienie z zakazu RZGW Kraków,
  1. Charakterystyka do zwolnienia z zakazu + obliczenia hydrauliczne (HEC-RAS)
  2. Opinia hydrogeologiczna
 5. MEW na rz. Barycz – SP Milicz
  1. Operat wodnoprawny, Instrukcja Gospodarowania Wodą
  2. Charakterystyka do zwolnienia z zakazu
  3. zwolnienie z zakazu RZGW Wrocław
  4. pozwolenie wodnoprawne
  5. Projekt budowlany
  6. Projekt Wykonawczy
 6. MEW na rz. Bobrza – pozwolenie wodnoprawne SP Kielce, RZGW Kraków 2014 r.
  1. Operat wodnoprawny
  2. Instrukcja Gospodarowania Wodą
  3. Projekt budowlany
  4. Projekt Wykonawczy
 7. MEW na rz. Pilica – pozwolenie wodnoprawne
  1. operat wodnoprawny
  2. instrukcja gospodarowania wodą
 8. MEW na rz. Warta – pozwolenie wodnoprawne na budowę szczególne korzystanie z wód UM woj. Łódzkiego
  1. Operat wodnoprawny
  2. Instrukcja gospodarowania wodą
  3. Projekt budowlany
  4. Projekt Wykonawczy
 9. MEW na rz. Łupawa
  1. operat wodnoprawny,
  2. charakterystyka do zw. z zak.
  3. obliczenia hydrauliczne
 10. MEW na rz. Iłżanka
  1. Operat wodnoprawny 2014 r.
  2. Projekt budowlany
  3. Projekt Wykonawczy
 11. MEW nr 2 na rz. Iłżanka
  1. operat wodnoprawny 2014 r.
  2. Projekt budowlany
  3. Projekt Wykonawczy
 12. MEW na rz. Kamienna
  1. obliczenia hydrauliczne jazu
 13. MEW na rz. Nysa Kłodzka
  1. analiza hydrauliczna
 14. Przepławka na rz. Nysa Kłodzka
  1. obliczenia hydrauliczne i hydrologiczne
 15. Pompownia melioracyjna
  1. analiza hydrauliczna ujścia
 16. MEW na rz. Liwiec – pozwolenie wodnoprawne 2015 r.
  1. operat wodnoprawny
  2. Instrukcja gospodarowania wodą
 17. MEW nr 2 na rz. Kamienna – zwolnienie z zakazu RZGW Warszawa,
  1. Charakterystyka do zwolnienia z zakazu
  2. obliczenia hydrauliczne (HEC-RAS)
  3. Projekt budowlany
  4. Projekt Wykonawczy
 18. MEW na rz. Wisłok – pozwolenie wodnoprawne na zmianę turbiny i korzystanie z wód,
  1. Operat wodnoprawny
  2. Instrukcja Gospodarowania Wodą
  3. Projekt budowlany do zgłoszenia
 19. MEW na rz. Wisła – pozwolenie wodnoprawne UM Małopolskiego, SP Chrzanów, zwolnienie z zakazu RZGW Kraków
  1. Operat wodnoprawny na budowę MEW
  2. Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód dla MEW
  3. Instrukcja Gospodarowania Wodą SW Dwory
  4. Charakterystyka do zwolnienia + obliczenia hydrauliczne (HEC-RAS)
 20. MEW na rz. Nidzica – SP Pińczów
  1. Operat wodnoprawny
  2. Instrukcja Gospodarowania Wodą
  3. Rozprawa Wodnoprawna, pozwolenie wodnoprawne
  4. Projekt budowlany
  5. Projekt Wykonawczy
 21. MEW na rz. Potok Olczyski SP Zakopane
  1. Operat wodnoprawny
  2. pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód dla MEW
 22. MEW na rz. Potok Olczyski SP Zakopane
  1. Operat wodnoprawny
  2. pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód dla MEW
 23. MEW na rz. Potok Jarząbczy SP Zakopane, 2017 r.
  1. Operat wodnoprawny
  2. Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód dla MEW
 24. MEW na rz. Kamienica – pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód dla MEW, SP Nowy Sącz
  1. Operat wodnoprawny
 25. MEW na rz. Odra
  1. Operat Wodnoprawny na budowę i szczególne korzystanie z wód dla MEW na ul. Spacerowej
  2. Operat Wodnoprawny na budowę i szczególne korzystanie z wód dla MEW na Kanale Ulgi
  3. Instrukcja Gospodarowania Wodą SW Opole
  4. Charakterystyka do zwolnienia z zakazu + obliczenia hydrauliczne (HEC-RAS)
 26. MEW nr 2 na rz. Czarna Nida– pozwolenie wodnoprawne SP Kielce
  1. Operat wodnoprawny
  2. Rozprawa Wodnoprawna
 27. MEW na rz. Szreniawa – pozwolenie wodnoprawne
  1. Operat wodnoprawny
  2. Instrukcja Gospodarowania Wodą
 28. MEW na rz. San
  1. koncepcja dla MEW S.A.
 29. MEW nr 2 na rz. San
  1. operat wodnoprawny,
  2. instrukcja gospodarowania wodą 2013 r. dla MEW S.A.
 30. MEW na rz. Mierzawa
  1. Instrukcja Gospodarowania Wodą (aktualizacja) 2014 r.
 31. MEW na rz. Niemica – pomoc w uzasadnieniu braku potrzeby budowy przepławki
 32. MEZ na rz. Dunajec
  1. obliczenia hydrauliczne
  2. obliczenia prognozy produkcji MEW
 33. Studium wykonalności zbiornika wodnego Białogon w Kielcach – ŚCITT 2013 r.
 34. Projekt zabezpieczenia przeciwpowodziowego rz. Łagowicy – RZGW Kraków, ŚZMiUW Kielce, analiza hydrauliczna i hydrologiczna (HEC-HMS, MIKE 11, ArcGis)
  1. Obliczenia hydrauliczne, hydrologiczne, modelowanie MIKE11
  2. Operat wodnoprawny na budowę zabezpieczenia przeciwpowodziowego (budowę wałów, bulwarów i przełożenia cieków)
  3. Projekt budowlany
  4. Projekt wykonawczy
  5. Przedmiar i kosztorys
  6. Pozwolenie na realizację inwestycji
 35. Analiza zabezpieczenia przeciwpowodziowego rz. Koprzywianki – RZGW Kraków, ŚZMiUW Kielce, analiza hydrauliczna i hydrologiczna (HEC-HMS, MIKE 11, ArcGis) Program Zabezpieczenia Powodziowego Górnej Wisły
  1. Koncepcja zabezpieczeń przeciwpowodziowych
  2. Analiza wielokryterialna
  3. Analiza kosztów
 36. Projekt zagospodarowania wód opadowych na osiedlu Wyszogrodzka w Płocku – UM Płock,
  1. Projekt budowy podczyszczalni dwóch ścieków deszczowych
  2. Projekt remontu zbiornika retencyjnego
  3. Projekt budowy drogi dojazdowej do zgłoszenia
 37. Koncepcja zagospodarowania wód opadowych osiedla Wyszogrodzka i Radziwie w Płocku – UM Płock,
  1. Analiza hydrologiczno – hydrauliczna (PCSWMM 2D)
 38. Koncepcja zagospodarowania wód opadowych w zlewni rzBrochówki we Wrocławiu – UM Wrocław,
  1. Analiza hydrologiczna i hydrauliczna (HEC-RAS, HEC-HMS)
  2. Koncepcja rozwiązań (zbiorniki retencyjne, powiększenia przepustów)
  3. Analiza kosztów
 39. Stawy Milickie – pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód (ArcGis)
  1. Operat wodnoprawny dla kompleksu Potasznia
  2. Instrukcja Gospodarowania Wodą Potasznia
  3. Operat wodnoprawny dla kompleksu Stawno
  4. Instrukcja Gospodarowania Wodą Stawno
  5. Operat wodnoprawny dla kompleksu Ruda Sułowska
  6. Instrukcja Gospodarowania Wodą Ruda Sułowska
  7. Operat wodnoprawny dla kompleksu Niezgoda, Jelenie, Kokot, Stary
  8. Operat wodnoprawny dla kompleksu Jamniki
  9. Operat wodnoprawny dla kompleksu Koniowo Przytockie
  10. Operat wodnoprawny dla kompleksu Sanie
  11. Operat wodnoprawny dla kompleksu Raki
  12. Operat wodnoprawny dla kompleksu Ruda Żmigrodzka
  13. Operat wodnoprawny dla kompleksu Zielony Dąb
  14. Instrukcja Gospodarowania Wodą Radziądz
 40. Stawy Słupów SP Miechów, PZW Kielce
  1. Operat Wodnoprawny
  2. pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód
 41. Zbiornik wodny Czarnocin WZMiUW Łódź
  1. Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód
  2. pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód
 42. Zbiornik wodny Przykona UG Przykona
  1. Operat wodnoprawny
  2. Instrukcja Gospodarowania Wodą
 43. Rzeka Wolanka
  1. Analiza hydrologiczno – hydrauliczna (HEC-HMS, MIKE11)
  2. Koncepcja rozwiązań
  3. Analiza kosztów
 44. Rozprowadzenie wód pokopalnianych
  1. Symulacje rurociągu i dyszy w Flow3D
  2. Operat wodnoprawny na budowę nowego i rozbiórkę istniejącej instalacji pod dnem rzeki
  3. Pozwolenie wodnoprawne
  4. Projekt wykonawczy
  5. Projekt budowlany rozprowadzenia cz. Instalacyjna i cz. Budowlana
  6. Przedmiar i Kosztorys
 45. Zbiornik wodny Białka
  1. Koncepcja rozwiązań zbiornika wodnego na potoku Białka
  2. Przedmiar i kosztorys szacunkowy
 46. Jaz na rz. Czarna Konecka
  1. obliczenia hydrauliczne dla założeń planowanego remontu jazu
 47. Pompownia Zabłocie przy zbiorniku Goczałkowice
  1. Obliczenia hydrologiczne
  2. Operat wodnoprawny
  3. Pozwolenie wodnoprawne
  4. Projekt budowlany
  5. Projekt wykonawczy
 48. Pompownia Zemborzyce przy zbiorniku Zemborzyce
  1. obliczenia hydrologiczne
  2. Operat wodnoprawny
  3. Pozwolenie wodnoprawne
 49. Pompownia Skwierzynka
  1. obliczenia hydrologiczne
 50. Pompownia Chyrzyno
  1. obliczenia hydrologiczne
 51. Pompownia Bogdanka
  1. Operat wodnoprawny na przebudowę rowu
  2. Operat wodnoprawny na budowę pompowni
  3. Instrukcja Gospodarowania Wodą na budowę pompowni
  4. Pozwolenia wodnoprawne
  5. Projekt budowlany na przebudowę rowu
  6. Projekt budowlany na budowę pompowni
 52. Rewitalizacja zbiorników Białobrzegi
  1. charakterystyka zwolnienia z zakazu
 53. MEW na rz. Narew
  1. Operat Wodnoprawny na budowę MEW przy jazie
  2. Instrukcja Gospodarowania Wodą na budowę MEW przy jazie
  3. Pozwolenie wodnoprawne
 54. Obwodnica Klimontowa
  1. obliczenia hydrauliczne budowanego mostu (MIKE11, ArcGis)
 55. Przepławka na rz. Skrwa
  1. Operat wodnoprawny
 56. Studium Retencjonowania wód Wolbórz 2015 r.
  1. koncepcja zbiornika małej retencji w Gminie Wolbórz
  2. analiza kosztów
 57. Jaz Maków Mazowiecki
  1. operat wodnoprawny
  2. pozwolenie wodnoprawne na piętrzenie dla jazu
 58. MEW na zbiorniku Sromowce
  1. Operat wodnoprawny na budowę dodatkowej MEW na zbiorniku Sromowce
  2. Instrukcja Gospodarowania Wodą
  3. pozwolenie wodnoprawne na budowę MEW
 59. Bulwar w Sandomierzu przy rz. Wisła
  1. obliczenia hydrologiczne i hydrauliczne
  2. koncepcja kanału i ujęcia wody
 60. MEW  na rz. Skrwa
  1. Zwolnienie z zakazu
  2. Obliczenia hydrauliczno – hydrologiczne
  3. Operat Wodnoprawny
  4. Instrukcja Gospodarowania Wodą
 61. Stacja Uzdatniania Wody Strumień Mała Wisła
  1. Operat Wodnoprawny
  2. Instrukcja Gospodarowania Wodą
 62. PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin – melioracje w miejscowości Ruszkówek
  1. Projekt wstępny
  2. Projekt budowlany
  3. Przedmiar i Kosztorys
 63. Ekspertyza stateczności wału rz. Barycz w Sławoszowicach
  1. obliczenia stateczności w programie Geo5
  2. zwolnienie z budowy linii energetycznej na wałach
 64. MEW na rz. Świder
  1. obliczenia zwierciadła wód gruntowych
 65. MEW na rz. Odra
  1. Operat wodnoprawny na budowę MEW
  2. Instrukcja Gospodarowania Wodą dla Stopnia Wodnego
 66. Zbiorniki Zielona na rz. Mała Panew
  1. Operat wodnoprawny
  2. Instrukcja Gospodarowania Wodą
  3. Pozwolenie wodnoprawne
 67. Jaz na rz. Czarna Konecka
  1. Symulacja projektowanego jazu w Flow3D i zaprojektowanie wymiarów
  2. Operat wodnoprawny
  3. Instrukcja Gospodarowania Wodą
 68. Zabezpieczenie brzegów zbiornika Solina – SP Lesko, UM woj. Podkarpackiego
  1. Koncepcja rozwiązań
  2. Charakterystyka do zwolnienia z zakazu
  3. Operat wodnoprawny
  4. Projekt budowlany
  5. Projekt wykonawczy
  6. Przedmiar i Kosztorys
 69. Zabezpieczenie skarpy Solina
  1. Koncepcja rozwiązań
  2. Projekt budowlany
  3. Projekt wykonawczy
  4. Przedmiar i Kosztorys
 70. Zwolnienie z zakazu budowy domów na działkach inwestora w m. Skarżysko Kamienna
  1. Opinia w pozwie ws. błędnie wykonanych map zagrożenia powodziowego ISOK
 71. Projekty małej retencji w lasach (koncepcja i komplet pozwoleń)
Read More

HEC-RAS

2 stycznia 2018
/ / /

HEC-RAS jest ogólnodostępnym oprogramowaniem do budowy modeli hydraulicznych. Posiada bardzo przyjazny użytkownikowi interfejs. W mojej ocenie bardziej przyjazny niż znane programy komercyjne służące do modelowania.

W module przepływów ustalonych obliczenia polegają na rozwiązaniu jednowymiarowego równania energii strumienia. Straty energii wzięte są pod uwagę poprzez tarcie obliczane z formuły Manninga i kontrakcję czyli współczynnik mnożony przez zmianę wysokości prędkości. W miejscach ruchu szybkozmiennego czyli gdy mamy do czynienia z mieszanym reżimem przepływu np. wewnątrz mostów, w miejscach połączeń lub rozdziału przepływu stosuje się równania ilości ruchu. Do modelu można wprowadzić wszelkie przeszkody takie jak: mosty, przepusty, budowle hydrotechniczne, obiekty na terenach zalewu itp. Moduł ten jest doskonały do oceny regulacji koryta, zmiany położenia wałów i wpływu zabudowy terenów zalewowych na położenie zwierciadła wód powodziowych.

HEC-RAS może obliczyć profile zwierciadła wody dla ruchu spokojnego, rwącego lub ich kombinacji.

Wydatek poszczególnych przekrojów obliczany jest poprzez podział przekroju poprzecznego na mniejsze obszary dla których można przyjąć stały rozkład prędkości. Podstawa do określenia granic to miejsca zmian współczynnika szorstkości koryta n. Dla każdego z podobszarów wydatek obliczany jest wg formuły Manninga.

Jeżeli nachylenie skarp koryta jest większe od 1:5 oraz jeżeli występuje więcej niż jedna wartość współczynnika szorstkości n, obliczony zostaje współczynnik szorstkości zastępczej – przy czym nachylenie skarp jest tu zdefiniowane jako stosunek poziomej odległości między punktami zmiany współczynnika n do różnicy ich wysokości:

Zaleca się przy tym sprawdzenie zasadności obliczonej wartości.

W module jednowymiarowym konieczne jest obliczenie pojedynczej wartości wysokości energii dla danego przekroju która jest obliczana jako średnia ważona dla całego przekroju.

 

Jako warunek brzegowy górny i dolny można wybrać głębokość krytyczną (Critical Depth). Głębokość krytyczna jest to głębokość, dla której całkowita wysokość energii strumienia jest minimalna. Jest ona wyznaczana poprzez zastosowanie procedury iteracyjnej, obliczającej wysokość energii dla kolejnych zwierciadeł wody, aż do osiągnięcia jej wartości minimalnej. Głębokość krytyczną można wyznaczyć dwiema metodami: paraboli (mniej dokładną ale szybszą) i siecznych (dokładniejszą).

Równania energii stosuje się tylko dla przepływów wolnozmiennych. Przy przejściach z ruchu spokojnego w rwący i odwrotnie kiedy mamy do czynienia z ruchem szybkozmiennym stosowana jest zasada ilości ruchu i obliczenia z formuł empirycznych.

Przy analizie przepływów silnie nadkrytycznych (Fr>1,6) może dochodzić do porwania powietrza przez strumień. W HEC-RAS stosuje się dwie formuły aby uwzględnić wpływ napowietrzania strumienia. Zależne one są od liczby Froude’a.

Ograniczenia dla przepływu ustalonego:

 • Przepływ musi być ustalony
 • Przepływ musi być wolnozmienny – poza budowlami hydrotechnicznymi.
 • Przepływ jest jednowymiarowy – prędkość przepływu w kierunku głównego przepływu bez uwzględnienia innych składowych wektora prędkości.
 • Spadki koryta są niewielkie – nie przekraczające 1:10

W module przepływów ustalonych HEC-RAS wykonuje symulacje w oparciu o model UNET stworzony przez dr Roberta L. Barkau. Może być stosowany głównie przy przepływach spokojnych jednak radzi sobie z przepływami o wszystkich reżimach. Dodatkowo moduł ten pozwala na modelowanie zalewów (storage area) i ich wzajemnych połączeń z ciekami.

Prawa fizyki rządzące przepływem mogą być wyrażone przez równania różniczkowe ciągłości i pędu.

Dolny warunek brzegowy wymagany jest na wszystkich dolnych końcach odcinka modelu. Można go określić jako:

 • Hydrogram stanu
 • Hydrogram przepływu
 • Jednowartościowa krzywa konsumcyjna
 • Głębokość normalną wynikającą z równań Manninga

HEC-RAS określa poziom zwierciadła wody w poszczególnych przekrojach – analiza stacjonarna. Podstawowymi danymi do stworzenia modelu są dane geometryczne.

Read More