Portfolio

Brałem udział (jako asystent, specjalista lub projektant) w dużej ilości opracowań dla obiektów hydrotechnicznych tj. zbiorników małej retencji, wałów przeciwpowodziowych, bulwarów zastawek, progów, jazów, małych elektrowni wodnych czy pompowni. Również operaty wodnoprawne, koncepcje i analizy hydrologiczne oraz modelowanie hydrauliczne. Dzięki realizacji tylu projektów poznałem całą administracyjną ścieżkę postępowań od pomysłu do etapu realizacji obiektów hydrotechnicznych.

Koncepcje, studia, analizy (zawierające modelowanie hydrologiczne, hydrauliczne, stateczności, gis):

– Badania potencjału hydroenergetycznego Polski (Wykonanie 100 raportów dla nowych lokalizacji MEW w całej Polsce);

– Koncepcja techniczno – ekonomiczna dla Małej Elektrowni Wodnej w zaporze Besko;

– Opracowanie koncepcji odtworzenia koryta rzeki Wolanka w km 0+000 – 5+462 (analiza hydrologiczno – hydrauliczna w HEC-HMS i MIKE11);

– Opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej dla budowy zbiornika wodnego małej retencji na rzece Biała w miejscowości Bystra (gm. Wilkowice) wraz z infrastrukturą towarzyszącą;

– Studium wykonalności zbiornika wodnego Białogon w Kielcach;

– Opracowanie studium w zakresie rozpoznania potrzeb, możliwości oraz celowości wykonania przedsięwzięcia w zakresie retencjonowania wody – zbiornik retencyjny „Wolbórz” na rzece Moszczance o pow. ok. 42 ha;

– Ekspertyza stateczności wału rzeki Barycz w Sławoszowicach;

– Ekspertyza dla zadania pn. Przebudowa (modernizacja) zapory bocznej zbiornika Goczałkowice;

– Koncepcja ochrony wież ujęć wody przed lodem na obiekcie składowania odpadów;

– Wykonanie inwentaryzacji urządzeń wodnych na terenie Gminy Celestynów – obszar 8892 ha;

– Koncepcja programowo – przestrzenna odbudowy istniejącego na rzece Czarnej Koneckiej zbiornika wodnego w Sielpi;

– Opracowanie wielowariantowej koncepcji programowo – przestrzennej poprawy stanu wód zlewni rzeki Brochówka;

– Analiza zagrożenia powodziowego i programu inwestycyjnego w zlewni Koprzywianki wraz ze zlewnią rzeki Gorzyczanki;

– Opracowanie numerycznych modeli opadowych dla wskazanych zlewni na terenie miasta Płocka;

– Opracowanie koncepcji odtworzenia koryta rzeki San;

– Zwolnienia z zakazu budowy na terenach zalewowych – MEW Dwory II rz. Wisła, MEW Ćmielów rz. Kamienna, MEW Rębów rz. Nida, MEW Kroczów Większy rz. Iłżanka;

– Koncepcja zagospodarowania zbiornika Lipowica;

– Analiza kosztów inwestycyjnych dla obiektów hydrotechnicznych Odrzańskiej Drogi Wodnej;

– Wstępna Koncepcja dla Odry swobodnie płynącej (określenie lokalizacji, niezbędnych działań i kosztów dla budowy 16 stopni wodnych od miejscowości Ścinawa do ujścia Nysy Łużyckiej).

– Ocena stanu zagrożenia powodziowego w Świerżach Górnych;

– Koncepcja budowy stopnia wodnego Lubiąż oraz Ścinawa na rzece Odra (analiza wariantów, wykonanie modelu hydraulicznego 2D);

– Opracowanie wielowariantowej koncepcji dla zadania:

1. Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni potoku bez nazwy dopływu Glinnej w gminie Jeleśnia;

2. Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni potoku Sopotnia Mała w gminie Jeleśnia;

Oraz inne mniejsze analizy takie jak:

– analiza przepustowości projektowanego jazu  i przepławki na rz. Czarna Konecka przy pomocy modelowania CFD;

Przepływ wody przez jaz
Przepływ wody przez przepławkę

– obliczenia przepustowości doliny po wybudowaniu obwodnicy Klimontowa w MIKE11;

– obliczenia przepustowości doliny po wybudowaniu mostu w msc. Sieraków i Ciszkowo;

– obliczenia spływu bezpośredniego wód do rowów kolejowych;

 – obliczenia potencjalnej produkcji elektrowni wodnych na podstawie autorskiego algorytmu bazującego na przepływach dobowych;

Kompleksowe projekty (zawierające analizy, koncepcje, projekty budowlane, wykonawcze, operaty wodnoprawne aż po uzyskanie decyzji):

– Udrożnienie koryta rzeki Łagowica w celu bezpiecznego przepuszczenia wód powodziowych, woj. Świętokrzyskie wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji;

– Projekt budowlany budowy turbiny wodnej do odzysku energii elektrycznej jako elementu technologicznego oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Mazowieckim;

– Pozwolenie wodnoprawne i na budowę dla budowy przepławki na stopniu wodnym w msc. Radotki;

– Pozwolenie na budowę dla MEW Sromowce V na zbiorniku Sromowce;

– Projekt rozwiązania podtapiania terenu w miejscowości Ruszkówek przez rzekę Pichnę;

– Pozwolenie wodnoprawne i projekt budowlany dla przebudowy MEW Marzysz na rz. Czarna Nida;

– Wykonanie nowej instalacji rozprowadzającej w dnie rzeki Odra (symulacje rozkładu ciśnienia w rurociągu Flow3D, pozwolenie wodnoprawne i projekt budowlany);

– Projekty wykonawcze formowań zapór obiektu głównego do rz. 190,00 m n.p.m.;

Projekty małej retencji w lasach realizowane w ramach kompleksowego projektu adaptacji do zmian klimatu – małą retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych i górskich (zarówno całościowo jak i częściowo realizowane przeze mnie):

– Nadleśnictwo Płaska w Żylinach (20 obiektów);

– Nadleśnictwo Rudy Raciborskie (11 pozwoleń na ok. 45 obiektów);

– Nadleśnictwo Orneta (1 obiekt);

– Nadleśnictwo Włodawa (5 obiektów);

– Nadleśnictwo Śnieżka (10 obiektów);

– Nadleśnictwo Zdroje (ok. 7 pozwoleń na ok. 130 obiektów);

– Nadleśnictwo Jastrowie (6 obiektów);

– Nadleśnictwo Sarbia (7 obiektów);

– Nadleśnictwo Podanin (8 obiektów);

– Nadleśnictwo Sieraków (29 obiektów);

– Nadleśnictwo Oborniki (76 obiektów);

– Nadleśnictwo Pniewy (11 obiektów);

– Nadleśnictwo Międzychód (27 obiektów);

– Nadleśnictwo Lwówek Śląski (30 obiektów);

– Nadleśnictwo Cisna (3 obiekty);

– Nadleśnictwo Stary Sącz (33 obiekty);

– Nadleśnictwo Wałbrzych (50 obiektów);

– Nadleśnictwo Tuszyma (4 obiekty);

– Nadleśnictwo Dębica (4 obiekty – obliczenia i koncepcja);

– Nadleśnictwo Bardo Śląskie (24 obiekty – koncepcja);

– Nadleśnictwo Żmigród (105 obiektów – wybór miejsc, koncepcja, wyznaczanie ścieżek spływu, zlewni);

– Nadleśnictwo Syców (5 obiektów);

– Nadleśnictwo Grotniki (2 obiekty – inwentaryzacja i stwierdzenie niezgodności z miejscowym planem zagospodarowania);

– Nadleśnictwo Żednia (1 obiekt – obliczenia i koncepcja);

Pozwolenia wodnoprawne dla obiektów istniejących (odnowienia):

– Operaty wodnoprawne oraz Instrukcja Gospodarowania Wodą na potrzeby kaskady Elektrowni Wodnych Jastrowie, Ptusza, Podgaje, Dobrzyca, Koszyce;

– Operaty wodnoprawne i Instrukcje Gospodarowania Wodą dla kompleksów stawów Milickich (ok. 4 tys. ha, 12 pozwoleń);

– Operat wodnoprawny dla stawów Słupów;

– Operat wodnoprawny dla stawów Chorzewa;

– Operat wodnoprawny dla zbiornika Czarnocin;

– Operat wodnoprawny dla zbiorników Zielona rz. Mała Panew;

– Operat wodnoprawny dla zbiornika Przykona rz. Teleszyna;

– Operat wodnoprawny i Instrukcja Gospodarowania Wodą dla odbudowy MEW na rz. Pilica w msc. Łany Wielkie;

– Instrukcja Gospodarowania Wodą dla MEW Boleścice na rz. Mierzawa;

– Operat wodnoprawny i Instrukcja Gospodarowania Wodą dla MEW Pilzno rz. Wisłoka;

– Operat wodnoprawny dla MEW Zakopane Ustup na Potoku Olczyskim;

– Operat wodnoprawny dla MEW Zakopane Jaszczurówka na Potoku Olczyskim;

– Operat wodnoprawny dla MEW PTTK na Polanie Chochołowskiej, Potok Jarząbczy;

– Operat wodnoprawny dla jazu w Makowie Mazowieckim rz. Orzyc;

– Operat wodnoprawny dla MEW Kalinowiec rz. Liwiec;

– Operat wodnoprawny i Instrukcja Gospodarowania Wodą dla SW Ratowice rz. Odra;

– Operat wodnoprawny i Instrukcja Gospodarowania Wodą dla SW Oława rz. Odra;

– Operat wodnoprawny i Instrukcja Gospodarowania Wodą dla SW Lipki rz. Odra;

– Operat wodnoprawny i Instrukcja Gospodarowania Wodą dla SW Brzeg rz. Odra;

Pozwolenia wodnoprawne dla obiektów projektowanych:

– Operat wodnoprawny na budowę MEW Jedlanka i MEW Kroczów Większy rz. Iłżanka;

– Operat wodnoprawny dla budowy MEW Bronocice rz. Nidzica;

– Operat wodnoprawny dla przebudowy MEW Wolica rz. Czarna Nida;

– Operat wodnoprawny dla budowy MEW Witulin, rz. Świślina;

– Operat wodnoprawny dla budowy MEW Sławoszowice rz. Barycz;

– Operat wodnoprawny dla budowy MEW Rzędziany rz. Narew;

– Operat wodnoprawny dla budowy MEW Pławno rz. Warta;

– Operat wodnoprawny dla budowy MEW Zagrody rz. Bobrza;

– Operat wodnoprawny na budowę MEW Waganowice na rz. Szreniawa;

– Operaty wodnoprawne dla obiektów małej retencji w lasach;

– Operaty na budowę i przebudowę urządzeń wodnych dla śluz Czyżkówko, Osowa Góra i Prądy;

– Operat wodnoprawny na prace w obrębie śluzy Augustów;

– Obliczenia do instrukcji gospodarowania wodą zbiornika Racibórz;

– Obecnie w trakcie również operat wodnoprawny i Instrukcja Gospodarowania Wodą SW Siarzewo.