O mnie

Ukończyłem studia na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Kierunek: inżynieria środowiska ze specjalizacją inżynieria wodna. Nie jest to często spotykane ale jestem zadowolony ze studiów które dość dobrze przygotowały mnie do zawodu który wykonuję.

Od 2011 r. pracuję jako projektant hydrotechnik. Posiadam uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności hydrotechnicznej. Na codzień wykonuję:

 • Pozwolenia wodnoprawne (ocena wodnoprawna, operat wodnoprawny, instrukcja gospodarowania wodą);
 • Pozwolenia na budowę obiektów hydrotechnicznych:
  • Stawy rybne;
  • Zbiorniki retencyjne i przeciwpowodziowe;
  • Małe Elektrownie Wodne;
  • Piętrzenia: jazy, zastawki, progi, stopnie wodne, zapory;
  • Przepławki dla ryb;
  • Wały, bulwary i urządzenia przeciwpowodziowe;
  • Rowy melioracyjne (nawadniające, odwadniające);
  • Przepusty;
  • Przełożenia cieków;
  • Ubezpieczenia cieków;
 • Ekspertyzy i analizy hydrologiczno – hydrauliczne;
 • Analizy działania kanalizacji i wodociągów;
 • Analizy zagrożenia powodziowego;
 • Analizy wpływu wód powierzchniowych na przedsięwzięcie;
 • Analizy przepustowości przepustów, mostów itp;
 • Analizy GIS;

Narzędzia jakich używam w pracy to głównie:

 • AutoCAD – do rysunków CAD;
 • Civil3D, Revit – do tworzenia modeli;
 • ArcGis, QGiS – do map i obliczeń;
 • HEC-RAS 1D i 2D,  Mike11 – do modeli hydraulicznych;
 • HEC-HMS – do modeli hydrologicznych;
 • SWMM, PCSWMM2D – do analiz sieci kanalizacji;
 • Flow3D, OpenFOAM – do modelowania przepływów 3D (CFD);
 • Grafika 3D – Blender, Fusion360 (druk3D);