Nowości w HEC-RAS 6.0

Nowy HEC-RAS 6.0 ma o wiele więcej do zaoferowania w porównaniu do poprzednich wersji.

 • W modelu można wykorzystać opad i infiltrację zmieniającą się w czasie i przestrzeni w przypadku modeli 2D; pomiędzy przekrojami w przypadku modeli 1D.
 • Możliwość dodania mostu w siatce modelu 2D.
 • Nowy HEC-RAS Mapper – narzędzia do edycji mogą zastąpić całkowicie oprogramowanie GIS przy tworzeniu modelu.
Przekrój generowany w HEC-RAS Mapper
 • Nowy solver dla objętości skończonych h 1D pozwalający na stworzenie stabilnej symulacji dla wysychających przekrojów co jest trudne w przypadku modelowania stromych strumieni i małych przepływów.
 • Uwzględnienie sił wiatru w modelach 1D i 2D.
 • Nowa wersja biblioteki DSS która pozwala na większe rozmiary plików, szybszy odczyt, mniejsze przedziały czasowe zapisu wyników.
 • Możliwość podłączenia pompowni pod obszary 2D poprzez określenie współrzędnych X i Y. W dowolnej konfiguracji można podłączać pompy zarówno pod obszary 2D, przekroje 1D i zbiorniki.
 • Nowa odsłona wykresów, przekrojów, hydrogramów.
 • Nowy scenariusz zniszczenia zapory.
 • Przeglądarka 3D wyników.
Przeglądarka 3D
 • Kalkulator rastrowy w HEC-RAS Mapper umożliwiający tworzenie kombinacji warstw modelu.
 • Narzędzia do modyfikacji terenu (podniesienie, obniżenie, zmiana) liniami i poligonami a także specjalne opcje tworzenia kanałów i wałów.
Wprowadzanie przekroju modyfikacji terenu – zapory, wału
Powstała na podstawie przekroju zapora
Wprowadzanie przekroju modyfikacji terenu – kanał
Przekrój przez wprowadzone modyfikacje terenu
 • Ulepszone narzędzie do tworzenia siatki 2D.
 • Możliwość definiowania większej ilości warunków brzegowych dla obszarów 2D.
 • Nowe opcjonalne solvery dla modeli 2D które mogą przyspieszyć obliczenia.
 • Nowy solver SWE 2D do rozwiązywania równań w płytkiej wodzie, radzi sobie lepiej z zachowywaniem pędu niż obecny solver SWE, jednak wymaga mniejszych kroków czasowych.
 • Nowe i bardziej niezawodne opcje modelowania turbulencji do modelowania 2D z pełnymi równaniami płytkich wód.
 • Możliwość symulacji płynów nieniutonowskich czyli błota czy gruzu w 1D jak i w 2D.
 • Możliwość zamodelowani ruchu rumowiska w modelu 2D.
 • Nowe funkcje do obliczeń jakości wody.
 • Możliwość dołączenia i zapisania plików terenu, warstw Manninga do jednego pliku zip.

Ponadto naprawienie wielu błędów poprzedniej wersji 5.0.7

Siatka obliczeniowa 2D z widocznymi prędkościami
Wir powstały w zagłębieniu koryta
Strugi wody opływające przeszkodę wprowadzoną w HEC-RAS Mapper

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *