O mnie

Od 2011 r. pracuję jako hydrotechnik, a od kilku lat również jako projektant z uprawnieniami do projektowania w specjalności hydrotechnicznej.

Ukończyłem studia na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Kierunek: inżynieria środowiska ze specjalizacją inżynieria wodna.

Posiadam doświadczenie w opracowywaniu modeli hydrologicznych i hydraulicznych.

Na codzień wykonuję:

 • Pozwolenia wodnoprawne (ocena wodnoprawna, operat wodnoprawny, instrukcja gospodarowania wodą);
 • Pozwolenia na budowę obiektów hydrotechnicznych:
  • Stawy rybne;
  • Zbiorniki retencyjne i przeciwpowodziowe;
  • Małe Elektrownie Wodne;
  • Piętrzenia: jazy, zastawki, progi, stopnie wodne, zapory;
  • Przepławki dla ryb;
  • Wały, bulwary i urządzenia przeciwpowodziowe;
  • Rowy melioracyjne (nawadniające, odwadniające);
  • Przepusty;
  • Przełożenia cieków;
  • Ubezpieczenia cieków;
 • Ekspertyzy i analizy hydrologiczno – hydrauliczne;
 • Analizy działania kanalizacji i wodociągów;
 • Analizy zagrożenia powodziowego;
 • Analizy wpływu wód powierzchniowych na przedsięwzięcie;
 • Analizy przepustowości przepustów, mostów itp;
 • Analizy GIS;

Narzędzia jakich używam w pracy to głównie:

 • AutoCAD – do rysunków CAD;
 • Civil3D, Revit, Blender – do tworzenia modeli;
 • ArcGis, QGiS – do map i analiz;
 • HEC-RAS 1D i 2D,  Mike11 – do modeli hydraulicznych;
 • HEC-HMS – do modeli hydrologicznych;
 • SWMM, PCSWMM2D – do analiz sieci kanalizacji;
 • Flow3D, OpenFOAM – do modelowania przepływów 3D (CFD);