modelowanie numeryczne

Nowości w HEC-RAS 6.0

Nowy HEC-RAS 6.0 ma o wiele więcej do zaoferowania w porównaniu do poprzednich wersji. W modelu można wykorzystać opad i infiltrację zmieniającą się w czasie i przestrzeni w przypadku modeli 2D; pomiędzy przekrojami w przypadku modeli 1D. Możliwość dodania mostu w siatce modelu 2D. Nowy HEC-RAS Mapper – narzędzia do edycji mogą zastąpić całkowicie oprogramowanie …

Nowości w HEC-RAS 6.0 Read More »

HEC-RAS – opis oprogramowania

HEC-RAS jest ogólnodostępnym oprogramowaniem do budowy modeli hydraulicznych. Posiada bardzo przyjazny użytkownikowi interfejs. W mojej ocenie bardziej przyjazny niż znane programy komercyjne służące do modelowania. W module przepływów ustalonych obliczenia polegają na rozwiązaniu jednowymiarowego równania energii strumienia. Straty energii wzięte są pod uwagę poprzez tarcie obliczane z formuły Manninga i kontrakcję czyli współczynnik mnożony przez zmianę …

HEC-RAS – opis oprogramowania Read More »